برگزیده

برگزیده

14 دنبال کننده255 آهنگ (17:32:15)
#عنوان
1
سرو خدا (شور،دشتی) - علیرضا افتخاری
سرو خدا (شور،دشتی)
08:10
4
جادوی خاص ( ریمیکس ) - سینا شعبانخانی و مهران عباسی
05:21
24
04:48
25
چهارمضراب ابوعطا (به همراه آواز) - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و کیهان کلهر
چهارمضراب ابوعطا (به همراه آواز)
04:47
26
قطعه ی ضربی (تار و تنبک - سلمک) - محمدرضا شجریان و فرهنگ شریف
قطعه ی ضربی (تار و تنبک - سلمک)
01:45
29
03:13
33
چهارمضراب ابوعطا (به همراه آواز) - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و کیهان کلهر
چهارمضراب ابوعطا (به همراه آواز)
04:47
40
چهارمضراب ماهور (تدوین استاد صبا) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
چهارمضراب ماهور (تدوین استاد صبا)
04:29
41
04:48
48
ضربی مخالف (سه گاه) - حسین علیزاده
ضربی مخالف (سه گاه)
03:17
49
قطعه هجران (سه گاه) - حسین علیزاده
قطعه هجران (سه گاه)
03:29
50
قطعه نغمه (سه گاه) - حسین علیزاده
قطعه نغمه (سه گاه)
03:12
51
ضربی مخالف (سه گاه) - حسین علیزاده
ضربی مخالف (سه گاه)
03:17
53
چهار مضراب تار - ایرج بسطامی و جلیل شهناز
چهار مضراب تار
02:27
54
سلو تار (چهارمضراب دلکش) - محمدرضا شجریان
سلو تار (چهارمضراب دلکش)
02:55
55
سلو تار و چهارمضراب افشاری - محمدرضا شجریان و حسین یوسف زمانی
سلو تار و چهارمضراب افشاری
03:57
56
03:04
57
چهارمضراب همایون و تصنیف فصل باران - علیرضا قربانی
چهارمضراب همایون و تصنیف فصل باران
07:02
58
چهارمضراب عراق - محمدرضا شجریان
چهارمضراب عراق
02:26
63
دونوازی تار و تنبک - محمدرضا شجریان
دونوازی تار و تنبک
01:31
65
چهارمضراب ابوعطا (به همراه آواز) - محمدرضا شجریان و همایون شجریان و کیهان کلهر
چهارمضراب ابوعطا (به همراه آواز)
04:47
66
چهارمضراب عراق - محمدرضا شجریان
چهارمضراب عراق
02:26
74
01:40
76
چهار مضراب - بریال امواج (ماهور) - داریوش پیرنیاکان
چهار مضراب - بریال امواج (ماهور)
01:19
77
چهار مضراب زابل - دست افشان (سه گاه) - داریوش پیرنیاکان
چهار مضراب زابل - دست افشان (سه گاه)
01:15
78
چهار مضراب مخالف - خرامان (سه گاه) - داریوش پیرنیاکان
چهار مضراب مخالف - خرامان (سه گاه)
01:36
91
چهار مضراب ابوعطا (تار و تمبک) - فرامرز پایور
چهار مضراب ابوعطا (تار و تمبک)
04:56
97
چهارمضراب ماهور - نورج زاهدی
چهارمضراب ماهور
02:04
98
چهار مضراب عراق و فرود به درآمد افشاری - علی اکبر شکارچی
چهار مضراب عراق و فرود به درآمد افشاری
04:55
101
03:34
103
بداهه نوازی در سه گاه - جلیل شهناز
بداهه نوازی در سه گاه
29:24
105
08:18
108
03:04
109
سلو تار (چهارمضراب دلکش) - محمدرضا شجریان
سلو تار (چهارمضراب دلکش)
02:55
110
چهار مضراب بیات ترک به سه گاه - صبا طبخی
چهار مضراب بیات ترک به سه گاه
03:28
113
چهارمضراب
چهارمضراب "رخس شمشیر"
04:04
122
چهارمضراب پروانه وش - حسین علیشاپور و محمد عشقی
چهارمضراب پروانه وش
04:27
123
چهار مضراب (همایون) - محمد موسوی
چهار مضراب (همایون)
03:13
124
چهار مضراب، فرود (همایون) - محمد موسوی
چهار مضراب، فرود (همایون)
03:18
125
چهار مضراب مخالف (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
چهار مضراب مخالف (مخالف سه گاه)
05:01
126
چهار مضراب (دشتی) - محمد موسوی
چهار مضراب (دشتی)
07:31
127
چهار مضراب (همایون) - محمد موسوی
چهار مضراب (همایون)
03:17
128
چهار مضراب درد دل - جلیل شهناز
چهار مضراب درد دل
08:03
129
10:41
130
چهارمضراب نوا (دستگاه نوا) - مجتبی عسگری و امیر شریفی
چهارمضراب نوا (دستگاه نوا)
06:34
131
چهار مضراب دشتی - جلیل شهناز
چهار مضراب دشتی
02:05
132
چهار مضراب عراق افشاری - جلیل شهناز
چهار مضراب عراق افشاری
02:51
138
چهار مضراب سنتور و تنبک - علی رستمیان
چهار مضراب سنتور و تنبک
09:50
139
چهار مضراب بیات ترک - علی رستمیان
چهار مضراب بیات ترک
02:24
141
05:05
142
02:22
145
03:04
147
سلو تار (چهارمضراب دلکش) - محمدرضا شجریان
سلو تار (چهارمضراب دلکش)
02:55
152
چهار مضراب اوج - مهدی امامی و امیر شریفی
چهار مضراب اوج
02:51
153
چهار مضراب دشتی - مهدی امامی و امیر شریفی
چهار مضراب دشتی
03:05
155
چهارمضراب پروانه وش - حسین علیشاپور و محمد عشقی
چهارمضراب پروانه وش
04:27
159
چهار مضراب درد دل - جلیل شهناز
چهار مضراب درد دل
08:03
162
چهارمضراب مخالف همراه با آواز شوق دوست - همایون شجریان
چهارمضراب مخالف همراه با آواز شوق دوست
06:05
165
05:28
166
چهار مضراب بیات ترک به سه گاه - صبا طبخی
چهار مضراب بیات ترک به سه گاه
03:28
167
ادامه ساز آواز - محمدرضا شجریان
ادامه ساز آواز
06:46
179
چهارمضراب (آواز ابوعطا) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب (آواز ابوعطا)
04:26
180
چهارمضراب عراق (آواز افشاری) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب عراق (آواز افشاری)
01:21
181
چهارمضراب بیداد (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب بیداد (دستگاه همایون)
01:36
182
چهارمضراب دشتی (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب دشتی (آواز دشتی)
02:44
183
چهارمضراب اوج (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب اوج (آواز دشتی)
01:15
184
چهارمضراب (آواز ابوعطا) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب (آواز ابوعطا)
04:26
185
چهارمضراب نوا (دستگاه نوا) - مجتبی عسگری و امیر شریفی
چهارمضراب نوا (دستگاه نوا)
06:34
191
چهار مضراب تار - علی رستمیان
چهار مضراب تار
02:32