سمفونی کوروش کبیر - لوریس چکناوریان

سمفونی کوروش کبیر

#عنوان
1
سیل و تاک - لوریس چکناوریان
سیل و تاک
02:41
2
نخستین رؤیای آستیاگ، پادشاه ما: باران - لوریس چکناوریان
نخستین رؤیای آستیاگ، پادشاه ما: باران
02:10
3
ازدواج ماندانای مادی و کمبوجیه خردمند پدر کوروش - لوریس چکناوریان
ازدواج ماندانای مادی و کمبوجیه خردمند پدر کوروش
02:23
4
دومین رؤیای آستیاگ: سیل - لوریس چکناوریان
دومین رؤیای آستیاگ: سیل
01:18
5
زایش و ربوده شدن کوروش، اندوه ماندانا - لوریس چکناوریان
زایش و ربوده شدن کوروش، اندوه ماندانا
02:41
6
کودکی کوروش در میان شبانان دشت: داستان شبانی - لوریس چکناوریان
کودکی کوروش در میان شبانان دشت: داستان شبانی
02:41
7
خشم آستیاگ و مجازات کردن هارپاگ، سردار مادی - لوریس چکناوریان
خشم آستیاگ و مجازات کردن هارپاگ، سردار مادی
01:16
8
نبرد پاسارگاد: کوروش، آستیاگ را شکست داده و امپراتوری پارسی را بنا می نهد. - لوریس چکناوریان
نبرد پاسارگاد: کوروش، آستیاگ را شکست داده و امپراتوری پارسی را بنا می نهد.
01:40
9
کوروش، شاه شاهان - لوریس چکناوریان
کوروش، شاه شاهان
00:55
10
نوروز، روز سال نو: اجتماع شهریاران - لوریس چکناوریان
نوروز، روز سال نو: اجتماع شهریاران
03:06
11
عشق کوروش و کاساندرا، دختر فرناسپ - لوریس چکناوریان
عشق کوروش و کاساندرا، دختر فرناسپ
02:54
12
ازدواج شاهانه - لوریس چکناوریان
ازدواج شاهانه
02:01
13
نبرد تیمبرا: کوروش، کرزوس پادشاه لیدیه را شکست می دهد. - لوریس چکناوریان
نبرد تیمبرا: کوروش، کرزوس پادشاه لیدیه را شکست می دهد.
02:05
14
داینو، نیایش اسیران یهودی بابل: سرود عید فصح - لوریس چکناوریان
داینو، نیایش اسیران یهودی بابل: سرود عید فصح
07:14
15
ورود پیروزمندانه کوروش به بابل - لوریس چکناوریان
ورود پیروزمندانه کوروش به بابل
01:54
16
منشور حقوق بشر کوروش: تدهین شده توسط خداوند - لوریس چکناوریان
منشور حقوق بشر کوروش: تدهین شده توسط خداوند
04:47
© نوخسروانی باربد
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام