لوریس چکناوریان

لوریس چکناوریان

27 دنبال کنندهکلاسیک
آهنگ‌های برتر
2
نخستین رؤیای آستیاگ، پادشاه ما: باران - لوریس چکناوریان
نخستین رؤیای آستیاگ، پادشاه ما: باران
02:10
3
ازدواج ماندانای مادی و کمبوجیه خردمند پدر کوروش - لوریس چکناوریان
ازدواج ماندانای مادی و کمبوجیه خردمند پدر کوروش
02:23
4
داینو، نیایش اسیران یهودی بابل: سرود عید فصح - لوریس چکناوریان
داینو، نیایش اسیران یهودی بابل: سرود عید فصح
07:14
5
منشور حقوق بشر کوروش: تدهین شده توسط خداوند - لوریس چکناوریان
منشور حقوق بشر کوروش: تدهین شده توسط خداوند
04:47
7
دومین رؤیای آستیاگ: سیل - لوریس چکناوریان
دومین رؤیای آستیاگ: سیل
01:18
8
زایش و ربوده شدن کوروش، اندوه ماندانا - لوریس چکناوریان
زایش و ربوده شدن کوروش، اندوه ماندانا
02:41
10
عشق کوروش و کاساندرا، دختر فرناسپ - لوریس چکناوریان
عشق کوروش و کاساندرا، دختر فرناسپ
02:54
هنرمندان مرتبط
پویان رمضانی
پویان رمضانی
6 دنبال کننده
سعید  عالم نژاد
سعید عالم نژاد
7 دنبال کننده
رضا صبری
رضا صبری
4 دنبال کننده
پیمان فخاریان
پیمان فخاریان
12 دنبال کننده