لوریس چکناوریان

لوریس چکناوریان

47 دنبال کنندهکلاسیک
آهنگ‌های برتر
2
نخستین رؤیای آستیاگ، پادشاه ما: باران - لوریس چکناوریان
نخستین رؤیای آستیاگ، پادشاه ما: باران
02:10
3
ازدواج ماندانای مادی و کمبوجیه خردمند پدر کوروش - لوریس چکناوریان
ازدواج ماندانای مادی و کمبوجیه خردمند پدر کوروش
02:23
5
ورود پیروزمندانه کوروش به بابل - لوریس چکناوریان
ورود پیروزمندانه کوروش به بابل
01:54
6
زایش و ربوده شدن کوروش، اندوه ماندانا - لوریس چکناوریان
زایش و ربوده شدن کوروش، اندوه ماندانا
02:41
8
کودکی کوروش در میان شبانان دشت: داستان شبانی - لوریس چکناوریان
کودکی کوروش در میان شبانان دشت: داستان شبانی
02:41
10
دومین رؤیای آستیاگ: سیل - لوریس چکناوریان
دومین رؤیای آستیاگ: سیل
01:18
هنرمندان مرتبط
بردیا کیارس
بردیا کیارس
23 دنبال کننده
فرزین طهرانیان
فرزین طهرانیان
12 دنبال کننده
بهزاد میرخانی
بهزاد میرخانی
9 دنبال کننده
مهرداد پاکباز
مهرداد پاکباز
8 دنبال کننده