انتظار (افشاری) - گنجینه هنر موسیقی ایران - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح

انتظار (افشاری) - گنجینه هنر موسیقی ایران

#عنوان
1
پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک)
03:30
2
درآمد (تار) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
درآمد (تار)
01:09
3
قطعه ی سه ضربی (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
قطعه ی سه ضربی (تار،ویلن،تنبک)
08:28
4
ادامه ی درآمد (تار) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
ادامه ی درآمد (تار)
01:34
5
چهارمضراب، فرود (افشاری) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب، فرود (افشاری)
10:48
6
ادامه ی درآمد 2 (افشاری) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
ادامه ی درآمد 2 (افشاری)
02:08
7
ادامه (ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
ادامه (ویلن)
02:03
8
قطعه ی دو ضربی (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
قطعه ی دو ضربی (تار،ویلن،تنبک)
07:04
9
قرایی، نهیب (تار) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
قرایی، نهیب (تار)
01:19
10
قرایی، نهیب (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
قرایی، نهیب (تار،ویلن)
06:32
11
چهارمضراب قرایی (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب قرایی (تار،ویلن،تنبک)
07:43
12
ادامه ی قرایی و نهیب (اتار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
ادامه ی قرایی و نهیب (اتار،ویلن)
04:33
13
رهاب، فرود (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
رهاب، فرود (تار،ویلن)
02:43
© آوا خورشید
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام