عبور از مه - علی زند وکیلی

عبور از مه

#عنوان
1
هفت ضربی - علی زند وکیلی
هفت ضربی
03:12
2
تصنیف «جور زمان» - علی زند وکیلی
تصنیف «جور زمان»
03:57
3
تار و آواز - علی زند وکیلی
تار و آواز
05:44
4
ضربی اصفهان - علی زند وکیلی
ضربی اصفهان
03:06
5
تکنوازی تار - علی زند وکیلی
تکنوازی تار
02:59
6
تصنیف «ز گریه» - علی زند وکیلی
تصنیف «ز گریه»
04:04
7
شوق - علی زند وکیلی
شوق
06:42
8
پیش درآمد نوا - علی زند وکیلی
پیش درآمد نوا
04:00
9
تصنیف «بروم» - علی زند وکیلی
تصنیف «بروم»
04:57
10
تکنوازی سنتور - علی زند وکیلی
تکنوازی سنتور
02:21
11
بامداد (قطعه ضربی) - علی زند وکیلی
بامداد (قطعه ضربی)
02:55
12
نی و آواز - علی زند وکیلی
نی و آواز
05:04
13
چهار مضراب - علی زند وکیلی
چهار مضراب
03:55
14
تصنیف «خوش است خلوت» - علی زند وکیلی
تصنیف «خوش است خلوت»
03:36
© خانه هنر نی داوود
5 از 5 (از مجموع 13 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام