دیبا فریار

دیبا فریار

1 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
4
درآمد اول: عکس روی تو چو در آینه جام افتاد - علی رستمیان و جلیل شهناز و دیبا فریار
درآمد اول: عکس روی تو چو در آینه جام افتاد
01:40
6
درآمد دوم: حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد - علی رستمیان و جلیل شهناز و دیبا فریار
درآمد دوم: حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد
01:15
9
زابل: این همه عکس می و نقش و نگارین که نمود - علی رستمیان و جلیل شهناز و دیبا فریار
زابل: این همه عکس می و نقش و نگارین که نمود
01:08
10
زابل: این همه عکس می و نقش و نگارین که نمود 2 - علی رستمیان و جلیل شهناز و دیبا فریار
زابل: این همه عکس می و نقش و نگارین که نمود 2
01:16
هنرمندان مرتبط
زمان خیری
زمان خیری
6 دنبال کننده
عبدالرضا رستمیان
عبدالرضا رستمیان
0 دنبال کننده
کامران یعقوبی
کامران یعقوبی
5 دنبال کننده
کوشا صرافی گوهر
کوشا صرافی گوهر
3 دنبال کننده