سامر حبیبی

سامر حبیبی

18 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
درآمد (دستگاه چهارگاه) - سامر حبیبی
درآمد (دستگاه چهارگاه)
02:48
2
درآمد خارا (دستگاه شور) - سامر حبیبی
درآمد خارا (دستگاه شور)
00:43
3
درآمد شور (دستگاه شور) - سامر حبیبی
درآمد شور (دستگاه شور)
00:55
4
زابل، بسته نگار (دستگاه چهارگاه) - سامر حبیبی
زابل، بسته نگار (دستگاه چهارگاه)
02:01
5
پنجه مویه (دستگاه چهارگاه) - سامر حبیبی
پنجه مویه (دستگاه چهارگاه)
00:26
6
00:32
7
رجز (دستگاه چهارگاه) - سامر حبیبی
رجز (دستگاه چهارگاه)
00:46
8
01:02
9
هدی (دستگاه چهارگاه) - سامر حبیبی
هدی (دستگاه چهارگاه)
00:48
10
درآمد (دستگاه سه گاه) - سامر حبیبی
درآمد (دستگاه سه گاه)
01:14
هنرمندان مرتبط
موسی معروفی
موسی معروفی
60 دنبال کننده
حسین بختیاری
حسین بختیاری
5 دنبال کننده
پاواروتی
پاواروتی
25 دنبال کننده
بهاره فیاضی
بهاره فیاضی
41 دنبال کننده