گریه شمع (ابوعطا) - گنجینه هنر موسیقی ایران - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح

گریه شمع (ابوعطا) - گنجینه هنر موسیقی ایران

#عنوان
1
پیش درآمد - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
پیش درآمد
01:53
2
درآمد - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
درآمد
00:35
3
ادامه ی درآمد - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
ادامه ی درآمد
01:39
4
قطعه دو ضربی، ادامه - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
قطعه دو ضربی، ادامه
01:09
5
چهارمضراب - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب
08:02
6
سیخی - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
سیخی
01:22
7
حجاز، ادامه ی حجاز - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
حجاز، ادامه ی حجاز
01:01
8
چهارمضراب حجاز - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب حجاز
01:54
9
ادامه حجاز، فرود - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
ادامه حجاز، فرود
09:48
10
چهارپاره - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
چهارپاره
01:35
11
خسرو و شیرین، فرود، تکرار پیش درآمد، فرود - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
خسرو و شیرین، فرود، تکرار پیش درآمد، فرود
05:03
© آوا خورشید
5 از 5 (از مجموع 11 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام