امشب کنار غزلهای من بخواب - همایون شجریان

امشب کنار غزلهای من بخواب

#عنوان
1
هجوم خاطره - همایون شجریان
هجوم خاطره
04:39
2
پل خواب - همایون شجریان
پل خواب
05:16
3
تار موی پریشان - همایون شجریان
تار موی پریشان
04:25
4
سکوت بین دو حرف این گل شب بو - همایون شجریان
سکوت بین دو حرف این گل شب بو
05:38
5
زیر سقف خیال - همایون شجریان
زیر سقف خیال
03:47
6
تاکر - همایون شجریان
تاکر
06:04
7
اقرار پشت اقرار - همایون شجریان
اقرار پشت اقرار
05:35
8
بید - همایون شجریان
بید
05:22
9
آغوش خالی - همایون شجریان
آغوش خالی
04:16
10
قرار - همایون شجریان
قرار
06:05
11
با تو غزل به سادگی حرف می شود - همایون شجریان
با تو غزل به سادگی حرف می شود
03:36
12
پیچ بن - همایون شجریان
پیچ بن
04:53
13
بانو - همایون شجریان
بانو
04:39
14
امشب کنار غزلهای من بخواب - همایون شجریان
امشب کنار غزلهای من بخواب
03:19
15
آخرین شعاع آفتاب زمستانی - همایون شجریان
آخرین شعاع آفتاب زمستانی
05:38
16
حوا - همایون شجریان
حوا
05:04
4.6 از 5 (از مجموع 53 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام