ایران جوان (وطنم) - شهرام ناظری و پیمان سلطانی

ایران جوان (وطنم)

#عنوان
1
سرزمین مادری (برای ارکستر و آواز) - شهرام ناظری و پیمان سلطانی
سرزمین مادری (برای ارکستر و آواز)
02:58
2
ایران جوان - وطنم (برای ارکستر و آواز) - شهرام ناظری و پیمان سلطانی
ایران جوان - وطنم (برای ارکستر و آواز)
03:37
3
باران (برای ارکستر و آواز) - شهرام ناظری و پیمان سلطانی
باران (برای ارکستر و آواز)
05:16
4
سرزمین مادری (برای پیانو) - شهرام ناظری و پیمان سلطانی
سرزمین مادری (برای پیانو)
02:53
5
ایران جوان (برای پیانو) - شهرام ناظری و پیمان سلطانی
ایران جوان (برای پیانو)
03:29
6
باران (برای پیانو) - شهرام ناظری و پیمان سلطانی
باران (برای پیانو)
04:14
7
سرزمین مادری (برای کر، تنبک و پیانو) - شهرام ناظری و پیمان سلطانی
سرزمین مادری (برای کر، تنبک و پیانو)
02:56
8
ایران جوان - وطنم (برای کر، تنبک و پیانو) - شهرام ناظری و پیمان سلطانی
ایران جوان - وطنم (برای کر، تنبک و پیانو)
03:19
9
باران (برای کر، تنبک و پیانو) - شهرام ناظری و پیمان سلطانی
باران (برای کر، تنبک و پیانو)
04:05
10
سرزمین مادری (برای ارکستر و سنتور) - شهرام ناظری و پیمان سلطانی
سرزمین مادری (برای ارکستر و سنتور)
02:56
11
ایران جوان - وطنم (برای ارکستر و تار) - شهرام ناظری و پیمان سلطانی
ایران جوان - وطنم (برای ارکستر و تار)
03:29
12
باران (برای ارکستر و سه تار) - شهرام ناظری و پیمان سلطانی
باران (برای ارکستر و سه تار)
05:30
4.86 از 5 (از مجموع 7 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام