عاشق می شویم - پیمان سلطانی و سالار عقیلی

عاشق می شویم

#عنوان
1
تصنیف عاشق - پیمان سلطانی و سالار عقیلی
تصنیف عاشق
08:37
2
واریاسیون بر روی تصنیف عاشق - پیمان سلطانی و سالار عقیلی
واریاسیون بر روی تصنیف عاشق
02:33
3
واریاسیون بر روی تصنیف عاشق ۲ - پیمان سلطانی و سالار عقیلی
واریاسیون بر روی تصنیف عاشق ۲
05:50
4
تصنیف معشوق - پیمان سلطانی و سالار عقیلی
تصنیف معشوق
06:38
5
واریاسیون بر روی تصنیف معشوق - پیمان سلطانی و سالار عقیلی
واریاسیون بر روی تصنیف معشوق
06:58
6
ساز و آواز - بیات اصفهان - پیمان سلطانی و سالار عقیلی
ساز و آواز - بیات اصفهان
13:17
7
واریاسیون بر روی تصنیف معشوق ۲ - پیمان سلطانی و سالار عقیلی
واریاسیون بر روی تصنیف معشوق ۲
07:52
8
تصنیف آتش دل - پیمان سلطانی و سالار عقیلی
تصنیف آتش دل
04:34
9
تکنوازی در آواز دشتی - پیمان سلطانی و سالار عقیلی
تکنوازی در آواز دشتی
02:19
10
تصنیف عاشق مشو - پیمان سلطانی و سالار عقیلی
تصنیف عاشق مشو
07:12
11
تصنیف آتش دل برای ارکستر و کمانچه - پیمان سلطانی و سالار عقیلی
تصنیف آتش دل برای ارکستر و کمانچه
04:53
© نوخسروانی باربد
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام