دریای بی پایان - سالار عقیلی و گروه دستان

دریای بی پایان

#عنوان
1
شمع جان - سالار عقیلی و گروه دستان
شمع جان
08:29
2
مقدمه و آواز - سالار عقیلی و گروه دستان
مقدمه و آواز
10:49
3
شکایت دل - سالار عقیلی و گروه دستان
شکایت دل
06:22
4
چهار مضراب انتظار - سالار عقیلی و گروه دستان
چهار مضراب انتظار
04:35
5
ساز و آواز - سالار عقیلی و گروه دستان
ساز و آواز
06:25
6
حال خونین دلان - سالار عقیلی و گروه دستان
حال خونین دلان
08:08
7
چهار مضراب سر مست - سالار عقیلی و گروه دستان
چهار مضراب سر مست
04:34
8
ساز و آواز - سالار عقیلی و گروه دستان
ساز و آواز
08:28
9
ساغر - سالار عقیلی و گروه دستان
ساغر
12:02
© آوا خورشید
5 از 5 (از مجموع 8 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام