فرید الهامی

فرید الهامی

107 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
02:06
2
01:46
4
وقروانت بام شای هورامانی - فرید الهامی
وقروانت بام شای هورامانی
04:36
6
یارسان شامان سلطان سحاکه ن - فرید الهامی
یارسان شامان سلطان سحاکه ن
02:23
7
هی داود حق گیان داود (نقل اول) - فرید الهامی
هی داود حق گیان داود (نقل اول)
02:32
8
02:18
هنرمندان مرتبط
حمید اسدشیر
حمید اسدشیر
20 دنبال کننده
علیرضا حاجی طالب
علیرضا حاجی طالب
7 دنبال کننده
علی اکبر شکارچی
علی اکبر شکارچی
64 دنبال کننده
حمید بهروزی نیا
حمید بهروزی نیا
4 دنبال کننده