هزاره ی تنبور (بخش اول) - فرید الهامی

هزاره ی تنبور (بخش اول)

#عنوان
1
بابا ناوسی - فرید الهامی
بابا ناوسی
03:07
2
گیان سید محمد - فرید الهامی
گیان سید محمد
04:27
3
دینم حق پیرم حق - فرید الهامی
دینم حق پیرم حق
01:44
4
آمان صد آمان - فرید الهامی
آمان صد آمان
02:38
5
سلطان مردان یاعلی - فرید الهامی
سلطان مردان یاعلی
02:18
6
بله شیته - فرید الهامی
بله شیته
01:58
7
سحری سید خاموش - فرید الهامی
سحری سید خاموش
04:40
8
هی پیره رنگینه - فرید الهامی
هی پیره رنگینه
03:12
9
زماو زماون - فرید الهامی
زماو زماون
03:29
10
رژیان دالاهو (نقل اول) - فرید الهامی
رژیان دالاهو (نقل اول)
04:53
11
شادی هی شادی یارسان - فرید الهامی
شادی هی شادی یارسان
02:32
12
هی داود سنگین - فرید الهامی
هی داود سنگین
04:26
13
هید یارانه حق حق - فرید الهامی
هید یارانه حق حق
01:58
14
درویش درویش - فرید الهامی
درویش درویش
02:20
15
جشن و زماون یارانه - فرید الهامی
جشن و زماون یارانه
01:49
16
پنجه رژان (نقل اول) - فرید الهامی
پنجه رژان (نقل اول)
01:25
17
پنجه رژان (نقل دوم) - فرید الهامی
پنجه رژان (نقل دوم)
03:34
18
طبل جاوودی (نقل اول) - فرید الهامی
طبل جاوودی (نقل اول)
02:21
© فرید الهامی
5 از 5 (از مجموع 7 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام