هزاره ی تنبور (بخش پنجم) - فرید الهامی

هزاره ی تنبور (بخش پنجم)

#عنوان
1
عابدینی (نقل اول) - فرید الهامی
عابدینی (نقل اول)
04:19
2
یا شاه ابراهیم - فرید الهامی
یا شاه ابراهیم
02:05
3
تول سواران (نقل دوم) - فرید الهامی
تول سواران (نقل دوم)
02:49
4
عابدینی (نقل دوم) - فرید الهامی
عابدینی (نقل دوم)
02:56
5
هو هو مولام حق حق اسحاق - فرید الهامی
هو هو مولام حق حق اسحاق
02:28
6
شای دین اسحاق - فرید الهامی
شای دین اسحاق
01:38
7
یاردیده کانی حقیقت دینه - فرید الهامی
یاردیده کانی حقیقت دینه
02:28
8
بالوشان کن سلطان آما (نقل دوم) - فرید الهامی
بالوشان کن سلطان آما (نقل دوم)
01:32
9
عابدینی (نقل سوم) - فرید الهامی
عابدینی (نقل سوم)
03:21
10
جم وچلتنه داود (نقل اول) - فرید الهامی
جم وچلتنه داود (نقل اول)
03:23
11
جم وچلتنه داود (نقل دوم) - فرید الهامی
جم وچلتنه داود (نقل دوم)
02:20
12
تنه میری (نقل دوم) - فرید الهامی
تنه میری (نقل دوم)
03:36
13
عالی قلندر شهید راگه ی یار - فرید الهامی
عالی قلندر شهید راگه ی یار
02:44
14
هی لامی لامی - فرید الهامی
هی لامی لامی
05:10
15
هاها (نقل اول) - فرید الهامی
هاها (نقل اول)
01:45
16
جم نیان دوسان آو یانه (نقل دوم) - فرید الهامی
جم نیان دوسان آو یانه (نقل دوم)
03:21
17
خاص بژنه - فرید الهامی
خاص بژنه
04:25
18
هی لاو - فرید الهامی
هی لاو
04:19
19
تاله سواران - فرید الهامی
تاله سواران
03:53
20
بلی ها - فرید الهامی
بلی ها
02:43
21
هاها (نقل دوم) - فرید الهامی
هاها (نقل دوم)
02:08
© فرید الهامی
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام