هزاره ی تنبور (بخش دوم) - فرید الهامی

هزاره ی تنبور (بخش دوم)

#عنوان
1
طرز یاری - فرید الهامی
طرز یاری
04:34
2
هی آقای جافم - فرید الهامی
هی آقای جافم
03:16
3
طرز مجنونی - فرید الهامی
طرز مجنونی
05:24
4
دیار دیار - فرید الهامی
دیار دیار
03:13
5
سلطان دینه (نقل اول) - فرید الهامی
سلطان دینه (نقل اول)
02:45
6
هی گیان (نقل اول) - فرید الهامی
هی گیان (نقل اول)
02:00
7
سلطان اول آخرگلده - فرید الهامی
سلطان اول آخرگلده
02:42
8
طرز اردویی - فرید الهامی
طرز اردویی
04:10
9
لامی هی لامی - فرید الهامی
لامی هی لامی
03:40
10
هی ایمانم یار - فرید الهامی
هی ایمانم یار
02:38
11
حق حق - فرید الهامی
حق حق
02:13
12
چهل تن چلاته - فرید الهامی
چهل تن چلاته
03:25
13
شاه میو - فرید الهامی
شاه میو
03:14
14
خاموشه گیان - فرید الهامی
خاموشه گیان
05:52
15
یاردیده کانی چه وشن - فرید الهامی
یاردیده کانی چه وشن
03:39
16
تول سواران - فرید الهامی
تول سواران
01:53
17
بالوشان کل (نقل اول) - فرید الهامی
بالوشان کل (نقل اول)
02:55
18
قلندری - فرید الهامی
قلندری
03:31
19
حق دین حق دینه - فرید الهامی
حق دین حق دینه
01:31
20
سلطان سرجم - فرید الهامی
سلطان سرجم
01:47
21
هانای فریادرس داود - فرید الهامی
هانای فریادرس داود
01:46
22
هی داود حق گیان داود (نقل اول) - فرید الهامی
هی داود حق گیان داود (نقل اول)
02:32
23
لاوه لاوه من - فرید الهامی
لاوه لاوه من
02:44
© فرید الهامی
5 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام