هزاره ی تنبور (بخش سوم) - فرید الهامی

هزاره ی تنبور (بخش سوم)

#عنوان
1
طرز تیمور - فرید الهامی
طرز تیمور
03:18
2
های تیمور تیمور - فرید الهامی
های تیمور تیمور
03:06
3
طرز سید ایاز - فرید الهامی
طرز سید ایاز
02:44
4
ذوق زماون سلطانه - فرید الهامی
ذوق زماون سلطانه
02:05
5
حیاس نازار - فرید الهامی
حیاس نازار
02:34
6
وه قروانت بام شای هورامانی - فرید الهامی
وه قروانت بام شای هورامانی
03:11
7
دنیا فانی - فرید الهامی
دنیا فانی
03:38
8
یا سلطان سحاک ارنلر شاهی - فرید الهامی
یا سلطان سحاک ارنلر شاهی
01:58
9
هی یاری یاری - فرید الهامی
هی یاری یاری
03:26
10
شیخ امیری (نقل اول) - فرید الهامی
شیخ امیری (نقل اول)
04:12
11
یاران و باطن - فرید الهامی
یاران و باطن
03:38
12
شیخ امیری (نقل دوم) - فرید الهامی
شیخ امیری (نقل دوم)
03:11
13
هی گیان (نقل دوم) - فرید الهامی
هی گیان (نقل دوم)
03:54
14
شیخ امیری (نقل سوم) - فرید الهامی
شیخ امیری (نقل سوم)
02:58
15
سائلی سائلی - فرید الهامی
سائلی سائلی
02:15
16
هی دوس - فرید الهامی
هی دوس
03:50
17
یاوه حیر آما - فرید الهامی
یاوه حیر آما
05:20
18
سر خیوی - فرید الهامی
سر خیوی
05:52
19
هو هو یار - فرید الهامی
هو هو یار
03:10
20
تنه میری (نقل اول) - فرید الهامی
تنه میری (نقل اول)
02:37
21
مقدمه فانی فانی من - فرید الهامی
مقدمه فانی فانی من
01:15
22
فانی فانی من - فرید الهامی
فانی فانی من
02:41
23
گیان خواجای غلامان - فرید الهامی
گیان خواجای غلامان
03:56
© فرید الهامی
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام