ایپک - رحیم شهریاری

ایپک

#عنوان
1
آهنگ ها - رحیم شهریاری
آهنگ ها
07:04
2
ایپک - رحیم شهریاری
ایپک
06:40
3
عنابی - شاغانی - چوپانی - رحیم شهریاری
عنابی - شاغانی - چوپانی
06:05
4
تاجری - قزاقی - رحیم شهریاری
تاجری - قزاقی
04:43
5
یانیخ کرم - رحیم شهریاری
یانیخ کرم
03:54
6
قوچ علی - رحیم شهریاری
قوچ علی
02:24
7
لزگی آذربایجان - رحیم شهریاری
لزگی آذربایجان
05:05
8
سوز دورمه (چیخ یاشیل دوزه) - رحیم شهریاری
سوز دورمه (چیخ یاشیل دوزه)
03:49
9
واغزالی - ترکمه - رحیم شهریاری
واغزالی - ترکمه
03:51
10
رقص اصلانی - رحیم شهریاری
رقص اصلانی
06:55
11
قونشوقیزی - رحیم شهریاری
قونشوقیزی
02:50
12
گل اوینایاخ - رحیم شهریاری
گل اوینایاخ
05:31
© موسسه ترانه شرقی
5 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام