هی جار - مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)

هی جار

#عنوان
1
مقوم شیرعلی مردون - مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
مقوم شیرعلی مردون
03:17
2
عبده ممد للری - مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
عبده ممد للری
06:51
3
ترانه ی می تا بنوش - مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
ترانه ی می تا بنوش
07:07
4
چوبی بهروم و مریم - مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
چوبی بهروم و مریم
03:20
5
ترانه ی خروسخون - مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
ترانه ی خروسخون
05:34
6
دستمال حریر - مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
دستمال حریر
02:32
7
ترانه ی تی به ره - مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
ترانه ی تی به ره
09:30
8
زخمه ای به یاد عبده ممد - مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
زخمه ای به یاد عبده ممد
02:15
9
آواز بختیار - مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
آواز بختیار
07:28
10
ترانه ی بلال بلال - مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
ترانه ی بلال بلال
05:10
11
ترانه ی دیمه - مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
ترانه ی دیمه
05:41
© خانه هنر نی داوود
5 از 5 (از مجموع 10 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام