گلی زرد - فربد یداللهی و شهریار جمشیدی و کاوه بابان

گلی زرد

#عنوان
1
لهبهر دهرگه - فربد یداللهی و شهریار جمشیدی و کاوه بابان
لهبهر دهرگه
11:24
2
ناوازله مقامی راست - فربد یداللهی و شهریار جمشیدی و کاوه بابان
ناوازله مقامی راست
05:46
3
شاری دلان - فربد یداللهی و شهریار جمشیدی و کاوه بابان
شاری دلان
05:07
4
تاکهژ علی کهمانچه - فربد یداللهی و شهریار جمشیدی و کاوه بابان
تاکهژ علی کهمانچه
01:58
5
کیژه کورد - فربد یداللهی و شهریار جمشیدی و کاوه بابان
کیژه کورد
05:27
6
دلداری بیدنگ - فربد یداللهی و شهریار جمشیدی و کاوه بابان
دلداری بیدنگ
07:12
7
تاکهژ علی کهمانچه - فربد یداللهی و شهریار جمشیدی و کاوه بابان
تاکهژ علی کهمانچه
02:55
8
گولی زهرد - فربد یداللهی و شهریار جمشیدی و کاوه بابان
گولی زهرد
09:28
© راوی آذر کیمیا
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام