نفت سیا - حمید منجزی پور

نفت سیا

#عنوان
1
دوالالی - حمید منجزی پور
دوالالی
08:06
2
بی بفا - حمید منجزی پور
بی بفا
06:05
3
بعد خوت - حمید منجزی پور
بعد خوت
03:56
4
تکنوازی سرنا - حمید منجزی پور
تکنوازی سرنا
01:21
5
باهار - حمید منجزی پور
باهار
05:04
6
نهنگم به دیریت - حمید منجزی پور
نهنگم به دیریت
05:40
7
جوونی - حمید منجزی پور
جوونی
04:30
8
کوه زرده - حمید منجزی پور
کوه زرده
07:38
9
گرگ - حمید منجزی پور
گرگ
07:32
10
نفت سیا - حمید منجزی پور
نفت سیا
03:39
© چکاوک زنده رود اسپادانا
4.5 از 5 (از مجموع 8 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام