موسیقی بختیاری گاگیرو - منصوره ثابت زاده

موسیقی بختیاری گاگیرو

#عنوان
1
چپی (فارسان) - منصوره ثابت زاده
چپی (فارسان)
02:39
2
گاگریو (کوران) - منصوره ثابت زاده
گاگریو (کوران)
02:33
3
گاگریو 1 (عیسی آباد) - منصوره ثابت زاده
گاگریو 1 (عیسی آباد)
02:00
4
هوی هوی (ده چشمه) - منصوره ثابت زاده
هوی هوی (ده چشمه)
03:14
5
گاگریو 2 (عیسی آباد) - منصوره ثابت زاده
گاگریو 2 (عیسی آباد)
02:03
6
گاگریو (فارسان) - منصوره ثابت زاده
گاگریو (فارسان)
11:49
7
گاگریو 1 (ده چشمه) - منصوره ثابت زاده
گاگریو 1 (ده چشمه)
02:06
8
گاگریو 2 (ده چشمه) - منصوره ثابت زاده
گاگریو 2 (ده چشمه)
00:39
9
گاگریو 3 (ده چشمه) - منصوره ثابت زاده
گاگریو 3 (ده چشمه)
02:44
10
گاگریو (تورک علیا،بازفت علیا) - منصوره ثابت زاده
گاگریو (تورک علیا،بازفت علیا)
01:59
11
گاگریو مردان (رامهرمز) - منصوره ثابت زاده
گاگریو مردان (رامهرمز)
03:06
12
گاگریو زنان (رامهرمز) - منصوره ثابت زاده
گاگریو زنان (رامهرمز)
02:25
13
گاگریو جوانان (رامهرمز) - منصوره ثابت زاده
گاگریو جوانان (رامهرمز)
00:43
14
گاگریو 1 (مسجد سلیمان) - منصوره ثابت زاده
گاگریو 1 (مسجد سلیمان)
06:37
15
گاگریو (لالی) - منصوره ثابت زاده
گاگریو (لالی)
02:41
16
گاگریو 2 (مسجد سلیمان) - منصوره ثابت زاده
گاگریو 2 (مسجد سلیمان)
04:48
17
چپی،گاگریو (مسجد سلیمان) - منصوره ثابت زاده
چپی،گاگریو (مسجد سلیمان)
06:13
18
گاگریو (ایذه) - منصوره ثابت زاده
گاگریو (ایذه)
03:52
19
سرو (خویه) - منصوره ثابت زاده
سرو (خویه)
01:29
© حوزه هنری
4.88 از 5 (از مجموع 8 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام