موسیقی بختیاری آواز 1 - منصوره ثابت زاده

موسیقی بختیاری آواز 1

#عنوان
1
بلال موری (چمن گلی،بازفت علیا) - منصوره ثابت زاده
بلال موری (چمن گلی،بازفت علیا)
07:11
2
بلال موری 1 (گرو،بازفت علیا) - منصوره ثابت زاده
بلال موری 1 (گرو،بازفت علیا)
05:49
3
بلال موری 2 (گرو،بازفت علیا) - منصوره ثابت زاده
بلال موری 2 (گرو،بازفت علیا)
02:09
4
بلال موری 3 (گرو،بازفت علیا) - منصوره ثابت زاده
بلال موری 3 (گرو،بازفت علیا)
04:17
5
بلال 1 (چمن گلی،بازفت علیا) - منصوره ثابت زاده
بلال 1 (چمن گلی،بازفت علیا)
04:29
6
بلال 2 (چمن گلی،بازفت علیا) - منصوره ثابت زاده
بلال 2 (چمن گلی،بازفت علیا)
01:53
7
بلال (رامهرمز) - منصوره ثابت زاده
بلال (رامهرمز)
02:11
8
بلال (لالی) - منصوره ثابت زاده
بلال (لالی)
02:15
9
بلال (دره نامداری) - منصوره ثابت زاده
بلال (دره نامداری)
02:12
10
عبد ممد (لالی) - منصوره ثابت زاده
عبد ممد (لالی)
08:43
11
عبد ممد (عیسی آبادی) - منصوره ثابت زاده
عبد ممد (عیسی آبادی)
01:38
12
برزیگری (شیخ علی خان) - منصوره ثابت زاده
برزیگری (شیخ علی خان)
01:47
13
برزیگری (چمن گلی،بازفت علیا) - منصوره ثابت زاده
برزیگری (چمن گلی،بازفت علیا)
01:31
14
برزیگری (رامهرمز) - منصوره ثابت زاده
برزیگری (رامهرمز)
01:07
15
برزیگری (خویه،چهارلنگ) - منصوره ثابت زاده
برزیگری (خویه،چهارلنگ)
02:27
16
برزیگری (گزستان،بازفت علیا) - منصوره ثابت زاده
برزیگری (گزستان،بازفت علیا)
04:57
© حوزه هنری
5 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام