هزاره ی تنبور (بخش چهارم) - فرید الهامی

هزاره ی تنبور (بخش چهارم)

#عنوان
1
آتش بگی (حقن) - فرید الهامی
آتش بگی (حقن)
04:22
2
آثار یار داود - فرید الهامی
آثار یار داود
02:22
3
بیان آو یاری - فرید الهامی
بیان آو یاری
04:50
4
چلاته مس - فرید الهامی
چلاته مس
02:24
5
کاکه ردا - فرید الهامی
کاکه ردا
03:09
6
هر وا یووه هروا دوی - فرید الهامی
هر وا یووه هروا دوی
02:49
7
بابا طاهری - فرید الهامی
بابا طاهری
02:16
8
یاران مزگانی حیدرم میو - فرید الهامی
یاران مزگانی حیدرم میو
02:32
9
رژیان دالاهو (نقل دوم) - فرید الهامی
رژیان دالاهو (نقل دوم)
03:48
10
شاه خوشینی (نقل اول) - فرید الهامی
شاه خوشینی (نقل اول)
03:21
11
بابا فقیه - فرید الهامی
بابا فقیه
03:07
12
جم نیان دوسان آو یانه (نقل اول) - فرید الهامی
جم نیان دوسان آو یانه (نقل اول)
02:56
13
خواجای غلامان گیان - فرید الهامی
خواجای غلامان گیان
01:42
14
علی علی علی علی - فرید الهامی
علی علی علی علی
پیشواز ایرانسل
01:43
15
طبل جاوودی (نقل دوم) - فرید الهامی
طبل جاوودی (نقل دوم)
03:31
16
حقن حقن - فرید الهامی
حقن حقن
02:01
17
هی داود حق گیان داود (نقل دوم) - فرید الهامی
هی داود حق گیان داود (نقل دوم)
02:07
18
هی گیان (نقل سوم) - فرید الهامی
هی گیان (نقل سوم)
02:40
19
لاو هی لاو - فرید الهامی
لاو هی لاو
03:55
20
سلطان دینه (نقل دوم) - فرید الهامی
سلطان دینه (نقل دوم)
02:20
21
علی علی هو هو مولام علی بو هو (نقل اول) - فرید الهامی
علی علی هو هو مولام علی بو هو (نقل اول)
03:23
© فرید الهامی
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام