دریاب و دریاب - محی الدین شعبانی و حمید حاصلی

دریاب و دریاب

#عنوان
1
سرگَرد(سه رگه رد) - ماهور - محی الدین شعبانی و حمید حاصلی
سرگَرد(سه رگه رد) - ماهور
06:24
2
ساقی بهاران (ساقی وه هاران) - مقام کرد - محی الدین شعبانی و حمید حاصلی
ساقی بهاران (ساقی وه هاران) - مقام کرد
05:59
3
دُردانه - شور - محی الدین شعبانی و حمید حاصلی
دُردانه - شور
05:52
4
دریاب و دُریاب - شوشتری - محی الدین شعبانی و حمید حاصلی
دریاب و دُریاب - شوشتری
05:06
5
خبری نیست - مقام کرد - محی الدین شعبانی و حمید حاصلی
خبری نیست - مقام کرد
05:16
6
وطن (وه ته ن) - ماهور - محی الدین شعبانی و حمید حاصلی
وطن (وه ته ن) - ماهور
05:34
7
گل افشان - ماهور - محی الدین شعبانی و حمید حاصلی
گل افشان - ماهور
07:15
8
بال سوخته (بال سووتاو) - اصفهان - محی الدین شعبانی و حمید حاصلی
بال سوخته (بال سووتاو) - اصفهان
07:31
9
گنج نهان - مقام کرد - محی الدین شعبانی و حمید حاصلی
گنج نهان - مقام کرد
06:03
© حوزه هنری
5 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام