شاهو عندلیبی

شاهو عندلیبی

41 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
3
مقدمه بهاره (به هاره) - شاهو عندلیبی
مقدمه بهاره (به هاره)
پیشواز ایرانسل
01:15
4
ساز و آواز شور (مه قام شور) - شاهو عندلیبی
ساز و آواز شور (مه قام شور)
پیشواز ایرانسل
04:25
5
دمیک ساقی (ده میک ساقی) - شاهو عندلیبی
دمیک ساقی (ده میک ساقی)
پیشواز ایرانسل
05:37
6
بهاره (به هاره) - شاهو عندلیبی
پیشواز ایرانسل
03:56
7
نشمیل نشمیل 1 (نه شمیل نه شمیل) - شاهو عندلیبی
نشمیل نشمیل 1 (نه شمیل نه شمیل)
پیشواز ایرانسل
06:54
10
تکنوازی نی (نه ی) - شاهو عندلیبی
تکنوازی نی (نه ی)
پیشواز ایرانسل
02:34
هنرمندان مرتبط
سید پرویز سیاهدشتی
سید پرویز سیاهدشتی
19 دنبال کننده
ولایت خان ( سیتار )
ولایت خان ( سیتار )
6 دنبال کننده
امیر حیاتی
امیر حیاتی
20 دنبال کننده