نشمیل نشمیل - شاهو عندلیبی

نشمیل نشمیل

#عنوان
1
مقدمه بهاره (به هاره) - شاهو عندلیبی
مقدمه بهاره (به هاره)
پیشواز ایرانسل
01:15
2
ساز و آواز شور (مه قام شور) - شاهو عندلیبی
ساز و آواز شور (مه قام شور)
پیشواز ایرانسل
04:25
3
بهاره (به هاره) - شاهو عندلیبی
بهاره (به هاره)
پیشواز ایرانسل
03:56
4
ساز و آواز دشتی (مه قام ده شتی) - شاهو عندلیبی
ساز و آواز دشتی (مه قام ده شتی)
پیشواز ایرانسل
06:26
5
عاشقان (اشقان) - شاهو عندلیبی
عاشقان (اشقان)
پیشواز ایرانسل
03:59
6
تکنوازی نی (نه ی) - شاهو عندلیبی
تکنوازی نی (نه ی)
پیشواز ایرانسل
02:34
7
دمیک ساقی (ده میک ساقی) - شاهو عندلیبی
دمیک ساقی (ده میک ساقی)
پیشواز ایرانسل
05:37
8
ساز و آواز ماهور (مه قام ماهور) - شاهو عندلیبی
ساز و آواز ماهور (مه قام ماهور)
پیشواز ایرانسل
05:50
9
نشمیل نشمیل 1 (نه شمیل نه شمیل) - شاهو عندلیبی
نشمیل نشمیل 1 (نه شمیل نه شمیل)
پیشواز ایرانسل
06:54
10
شوانی شوانی - شاهو عندلیبی
شوانی شوانی
پیشواز ایرانسل
06:27
11
ساز و آواز اصفهان (مه قام اصفهان) - شاهو عندلیبی
ساز و آواز اصفهان (مه قام اصفهان)
پیشواز ایرانسل
04:24
12
چوار باخی - شاهو عندلیبی
چوار باخی
پیشواز ایرانسل
06:42
13
نشمیل نشمیل 2 (نه شمیل نه شمیل) - شاهو عندلیبی
نشمیل نشمیل 2 (نه شمیل نه شمیل)
07:18
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام