شوانی شوانی - شاهو عندلیبی و گروه آوای عندلیب

شوانی شوانی

#عنوان
1
عاشقان - شاهو عندلیبی و گروه آوای عندلیب
عاشقان
04:06
2
ساز ۱ - شاهو عندلیبی و گروه آوای عندلیب
ساز ۱
02:44
3
عاشق و مست - شاهو عندلیبی و گروه آوای عندلیب
عاشق و مست
05:08
4
مقام ۱ - شاهو عندلیبی و گروه آوای عندلیب
مقام ۱
07:52
5
هرچند - شاهو عندلیبی و گروه آوای عندلیب
هرچند
06:04
6
مقام ۲ - شاهو عندلیبی و گروه آوای عندلیب
مقام ۲
07:11
7
نجیبی - شاهو عندلیبی و گروه آوای عندلیب
نجیبی
04:15
8
مقام ۳ - شاهو عندلیبی و گروه آوای عندلیب
مقام ۳
04:44
9
شوانی شوانی - شاهو عندلیبی و گروه آوای عندلیب
شوانی شوانی
04:49
10
مقام ۴ - شاهو عندلیبی و گروه آوای عندلیب
مقام ۴
05:47
11
سابلاخی - شاهو عندلیبی و گروه آوای عندلیب
سابلاخی
05:04
12
ساز ۲ - شاهو عندلیبی و گروه آوای عندلیب
ساز ۲
04:19
13
نشمیل نشمیل - شاهو عندلیبی و گروه آوای عندلیب
نشمیل نشمیل
04:29
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 7 امتیاز)
از همین هنرمند
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام