کوروش  اسدپور

کوروش اسدپور

123 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
تصنیف مال کنون - کوروش  اسدپور
تصنیف مال کنون
08:02
2
آواز گاگریوه (خون گریه) - کوروش  اسدپور
آواز گاگریوه (خون گریه)
05:49
3
تصنیف طبیب دردها 1 - کوروش  اسدپور
تصنیف طبیب دردها 1
02:50
4
آواز یار یار ممسنی - کوروش  اسدپور
آواز یار یار ممسنی
03:43
5
تصنیف طبیب دردها 2 - کوروش  اسدپور
تصنیف طبیب دردها 2
02:41
6
آواز حماسه - کوروش  اسدپور
آواز حماسه
06:05
7
آواز یار یار بویر احمدی - کوروش  اسدپور
آواز یار یار بویر احمدی
09:06
8
آواز شوشتری - کوروش  اسدپور
آواز شوشتری
02:57
10
تصنیف ره دیر - کوروش  اسدپور
تصنیف ره دیر
06:42
هنرمندان مرتبط
رشید بهبوداف
رشید بهبوداف
20 دنبال کننده
زکریا یوسفی
زکریا یوسفی
8 دنبال کننده
نور محمد درپور
نور محمد درپور
48 دنبال کننده
حمید زید آبادی
حمید زید آبادی
1 دنبال کننده