کوروش  اسدپور

کوروش اسدپور

146 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
تصنیف مال کنون - کوروش  اسدپور
تصنیف مال کنون
08:02
2
آواز گاگریوه (خون گریه) - کوروش  اسدپور
آواز گاگریوه (خون گریه)
05:49
3
تصنیف طبیب دردها 1 - کوروش  اسدپور
تصنیف طبیب دردها 1
02:50
4
آواز یار یار ممسنی - کوروش  اسدپور
آواز یار یار ممسنی
03:43
5
تصنیف طبیب دردها 2 - کوروش  اسدپور
تصنیف طبیب دردها 2
02:41
6
03:16
7
تصنیف آسماری - کوروش  اسدپور
تصنیف آسماری
04:35
8
آواز شوشتری - کوروش  اسدپور
آواز شوشتری
02:57
9
آواز یار یار بویر احمدی - کوروش  اسدپور
آواز یار یار بویر احمدی
09:06
10
تصنیف ره دیر - کوروش  اسدپور
تصنیف ره دیر
06:42
هنرمندان مرتبط
ناصر مسعودی
ناصر مسعودی
64 دنبال کننده
محمد داودی
محمد داودی
7 دنبال کننده
یاسین
یاسین
16 دنبال کننده
ناصر وحدتی
ناصر وحدتی
51 دنبال کننده