تی به ره - کوروش اسدپور

تی به ره

#عنوان
1
تصنیف کر بختیاری - کوروش اسدپور
تصنیف کر بختیاری
08:26
2
آواز دشتی با نی (غمنامه) - کوروش اسدپور
آواز دشتی با نی (غمنامه)
05:00
3
تصنیف ایلاق - کوروش اسدپور
تصنیف ایلاق
05:19
4
تصنیف تی به ره - کوروش اسدپور
تصنیف تی به ره
پیشواز ایرانسل
05:12
5
تصنیف فصل بهار - کوروش اسدپور
تصنیف فصل بهار
پیشواز ایرانسل
05:07
6
تصنیف مادر - کوروش اسدپور
تصنیف مادر
07:53
7
آواز با کمانچه (غم مادر) - کوروش اسدپور
آواز با کمانچه (غم مادر)
06:39
8
تصنیف بهار گل - کوروش اسدپور
تصنیف بهار گل
پیشواز ایرانسل
05:05
9
آواز با سه تار (یاریار بویر احمدی) - کوروش اسدپور
آواز با سه تار (یاریار بویر احمدی)
05:17
10
تصنیف نایی گل - کوروش اسدپور
تصنیف نایی گل
پیشواز ایرانسل
03:44
11
آواز با کمانچه (یاریار بویر احمدی) - کوروش اسدپور
آواز با کمانچه (یاریار بویر احمدی)
پیشواز ایرانسل
05:33
12
بی کلام - کوروش اسدپور
بی کلام
05:31
© آوای سپهر
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام