هم توار - کوروش اسدپور و مجتبی صادقی و کامبیز جهانبخش

هم توار

#عنوان
1
تصنیف گوگری - کوروش اسدپور و مجتبی صادقی و کامبیز جهانبخش
تصنیف گوگری
پیشواز ایرانسل
05:06
2
تصنیف نشیمن - کوروش اسدپور و مجتبی صادقی و کامبیز جهانبخش
تصنیف نشیمن
پیشواز ایرانسل
04:12
3
آواز ملک ایروان - کوروش اسدپور و مجتبی صادقی و کامبیز جهانبخش
آواز ملک ایروان
پیشواز ایرانسل
07:06
4
دونوازی سرنا و دهل - کوروش اسدپور و مجتبی صادقی و کامبیز جهانبخش
دونوازی سرنا و دهل
02:30
5
تصنیف رسم نو - کوروش اسدپور و مجتبی صادقی و کامبیز جهانبخش
تصنیف رسم نو
پیشواز ایرانسل
05:25
6
آواز همدرنگ - کوروش اسدپور و مجتبی صادقی و کامبیز جهانبخش
آواز همدرنگ
پیشواز ایرانسل
07:52
7
تصنیف شومه - کوروش اسدپور و مجتبی صادقی و کامبیز جهانبخش
تصنیف شومه
پیشواز ایرانسل
04:06
8
آواز کلوس - کوروش اسدپور و مجتبی صادقی و کامبیز جهانبخش
آواز کلوس
پیشواز ایرانسل
09:20
9
دونوازی سرنا و دهل ۲ - کوروش اسدپور و مجتبی صادقی و کامبیز جهانبخش
دونوازی سرنا و دهل ۲
03:14
10
تصنیف کوگ رشته - کوروش اسدپور و مجتبی صادقی و کامبیز جهانبخش
تصنیف کوگ رشته
پیشواز ایرانسل
03:15
11
آواز کر ترکه باز - کوروش اسدپور و مجتبی صادقی و کامبیز جهانبخش
آواز کر ترکه باز
پیشواز ایرانسل
08:30
12
تصنیف نازلو - کوروش اسدپور و مجتبی صادقی و کامبیز جهانبخش
تصنیف نازلو
پیشواز ایرانسل
06:38
© چکاوک زنده رود اسپادانا
5 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام