کامبیز جهانبخش

کامبیز جهانبخش

2 دنبال کنندهسنتی
آهنگ‌های برتر
1
تصنیف گوگری - کوروش  اسدپور و مجتبی صادقی و کامبیز جهانبخش
پیشواز ایرانسل
05:06
2
تصنیف نشیمن - کوروش  اسدپور و مجتبی صادقی و کامبیز جهانبخش
پیشواز ایرانسل
04:12
3
تصنیف رسم نو - کوروش  اسدپور و مجتبی صادقی و کامبیز جهانبخش
پیشواز ایرانسل
05:25
4
تصنیف کوگ رشته - کوروش  اسدپور و مجتبی صادقی و کامبیز جهانبخش
پیشواز ایرانسل
03:15
5
تصنیف نازلو - کوروش  اسدپور و مجتبی صادقی و کامبیز جهانبخش
پیشواز ایرانسل
06:38
7
آواز ملک ایروان - کوروش  اسدپور و مجتبی صادقی و کامبیز جهانبخش
پیشواز ایرانسل
07:06
9
آواز کلوس - کوروش  اسدپور و مجتبی صادقی و کامبیز جهانبخش
پیشواز ایرانسل
09:20
10
تصنیف شومه - کوروش  اسدپور و مجتبی صادقی و کامبیز جهانبخش
پیشواز ایرانسل
04:06
هنرمندان مرتبط
خسرو عامری فر
خسرو عامری فر
25 دنبال کننده
مازیار قاسمی
مازیار قاسمی
0 دنبال کننده
ابوالفضل رفیعی
ابوالفضل رفیعی
0 دنبال کننده