تش دل - کوروش اسدپور

تش دل

#عنوان
1
تصنیف مال کنون - کوروش اسدپور
تصنیف مال کنون
08:02
2
آواز گاگریوه (خون گریه) - کوروش اسدپور
آواز گاگریوه (خون گریه)
05:49
3
تصنیف طبیب دردها 1 - کوروش اسدپور
تصنیف طبیب دردها 1
02:50
4
آواز یار یار ممسنی - کوروش اسدپور
آواز یار یار ممسنی
03:43
5
تصنیف طبیب دردها 2 - کوروش اسدپور
تصنیف طبیب دردها 2
02:41
6
ساز و آواز - کوروش اسدپور
ساز و آواز
03:16
7
قطعه بدون کلام (چوب بازی) - کوروش اسدپور
قطعه بدون کلام (چوب بازی)
01:52
8
آواز شوشتری - کوروش اسدپور
آواز شوشتری
02:57
9
تصنیف آسماری - کوروش اسدپور
تصنیف آسماری
04:35
10
آواز حماسه - کوروش اسدپور
آواز حماسه
06:05
11
تصنیف ره دیر - کوروش اسدپور
تصنیف ره دیر
06:42
12
آواز یار یار بویر احمدی - کوروش اسدپور
آواز یار یار بویر احمدی
09:06
13
تصنیف تی به ره - کوروش اسدپور
تصنیف تی به ره
04:36
© آوای سپهر
4.5 از 5 (از مجموع 6 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام