اوینار - بهرام سارنگ

اوینار

#عنوان
1
ساری گلین - بهرام سارنگ
ساری گلین
03:46
2
رنگ 1 - بهرام سارنگ
رنگ 1
00:41
3
ضربی قایتاقی - بهرام سارنگ
ضربی قایتاقی
01:01
4
آی دیلبر - بهرام سارنگ
آی دیلبر
02:43
5
رنگ 2 - بهرام سارنگ
رنگ 2
02:03
6
آیناز - بهرام سارنگ
آیناز
01:29
7
سولو کمانچه - گتمه گتمه - بهرام سارنگ
سولو کمانچه - گتمه گتمه
05:55
8
رنگ 3 - بهرام سارنگ
رنگ 3
01:43
9
اوزون دره - بهرام سارنگ
اوزون دره
01:39
10
ضربی بیات شیراز - بهرام سارنگ
ضربی بیات شیراز
02:19
11
سولو کمانچه - تصنیف آنا - بهرام سارنگ
سولو کمانچه - تصنیف آنا
03:42
12
رنگ 4 - بهرام سارنگ
رنگ 4
01:06
13
دوضربی چهارگاه - بهرام سارنگ
دوضربی چهارگاه
03:03
14
سولو کمانچه - اوجا داغ - بهرام سارنگ
سولو کمانچه - اوجا داغ
03:34
15
آی آمان - بهرام سارنگ
آی آمان
03:59
16
گلدی باهار - بهرام سارنگ
گلدی باهار
03:42
17
قره بالا - بهرام سارنگ
قره بالا
01:17
18
ساغ اول گل - بهرام سارنگ
ساغ اول گل
01:53
19
تزگل - بهرام سارنگ
تزگل
02:32
20
شاه میلی - بهرام سارنگ
شاه میلی
02:53
21
سولو گارمون - ضربی داشلی گالا - بهرام سارنگ
سولو گارمون - ضربی داشلی گالا
01:48
22
آی گلاباتون - بهرام سارنگ
آی گلاباتون
03:21
23
عُزّال - بهرام سارنگ
عُزّال
01:16
© آوا خورشید
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام