علی تاجمیری

علی تاجمیری

17 دنبال کنندهمحلی
آهنگ‌های برتر
1
مقام ابوالقاسم خان - علی تاجمیری
مقام ابوالقاسم خان
06:04
2
آواز صیادی - علی تاجمیری
آواز صیادی
12:56
3
تصنیف آرمون - علی تاجمیری
تصنیف آرمون
04:30
4
03:13
5
تصنیف دای شیرین - علی تاجمیری
تصنیف دای شیرین
01:23
6
تصنیف کلخنگ کمر - علی تاجمیری
تصنیف کلخنگ کمر
05:49
7
تصنیف عهد و پیمون - علی تاجمیری
تصنیف عهد و پیمون
11:03
9
تصنیف محرم راز - علی تاجمیری
تصنیف محرم راز
07:17
هنرمندان مرتبط
کارا کایف
کارا کایف
3 دنبال کننده
فوزیه  مجد
فوزیه مجد
33 دنبال کننده
شعبان نیکخو
شعبان نیکخو
4 دنبال کننده
عالم قاسم اف
عالم قاسم اف
62 دنبال کننده