علی تاجمیری

علی تاجمیری

31 دنبال کنندهمحلی
آهنگ‌های برتر
2
تصنیف کلخنگ کمر - علی تاجمیری
تصنیف کلخنگ کمر
05:49
3
تصنیف آرمون - علی تاجمیری
تصنیف آرمون
04:30
4
تصنیف دای شیرین - علی تاجمیری
تصنیف دای شیرین
01:23
6
تصنیف عهد و پیمون - علی تاجمیری
تصنیف عهد و پیمون
11:03
7
آواز صیادی - علی تاجمیری
آواز صیادی
12:56
8
مقام ابوالقاسم خان - علی تاجمیری
مقام ابوالقاسم خان
06:04
9
03:13
10
تصنیف محرم راز - علی تاجمیری
تصنیف محرم راز
07:17
هنرمندان مرتبط
فرج علیپور
فرج علیپور
80 دنبال کننده
علی اکبر شکارچی
علی اکبر شکارچی
112 دنبال کننده
رضا قلی خان نوروزی
رضا قلی خان نوروزی
35 دنبال کننده
علی ناصری بروجنی
علی ناصری بروجنی
46 دنبال کننده