سبک محلی

محبوب‌ترین هنرمندان
فرید الهامی
فرید الهامی
153 دنبال کننده
ملیحه  سعیدی
ملیحه سعیدی
272 دنبال کننده
محسن شریفیان
محسن شریفیان
327 دنبال کننده
علی اکبر مرادی
علی اکبر مرادی
165 دنبال کننده
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق چنگیز مهدی پور
129 دنبال کننده
عاشیق محبوب خلیلی
عاشیق محبوب خلیلی
132 دنبال کننده
رحیم سلیمانی
رحیم سلیمانی
196 دنبال کننده
احمد علیشرفی
احمد علیشرفی
16 دنبال کننده
عبدالکریم کرمی
عبدالکریم کرمی
40 دنبال کننده