سبک محلی

محبوب‌ترین هنرمندان
ملیحه  سعیدی
ملیحه سعیدی
185 دنبال کننده
علی اکبر مرادی
علی اکبر مرادی
100 دنبال کننده
محسن شریفیان
محسن شریفیان
262 دنبال کننده
منصوره ثابت زاده
منصوره ثابت زاده
93 دنبال کننده
کوروش  اسدپور
کوروش اسدپور
112 دنبال کننده
فرید الهامی
فرید الهامی
79 دنبال کننده
مجید انتظامی
مجید انتظامی
178 دنبال کننده
رحیم سلیمانی
رحیم سلیمانی
120 دنبال کننده