آوای صحرا - جابر زارع و محمد سلم آبادی و ابراهیم سلم آبادی

آوای صحرا

#عنوان
1
پیشواز - جابر زارع و محمد سلم آبادی و ابراهیم سلم آبادی
پیشواز
03:31
2
روش - جابر زارع و محمد سلم آبادی و ابراهیم سلم آبادی
روش
04:37
3
هیزم کشان - جابر زارع و محمد سلم آبادی و ابراهیم سلم آبادی
هیزم کشان
02:15
4
حنابران - جابر زارع و محمد سلم آبادی و ابراهیم سلم آبادی
حنابران
03:50
5
حنابندان - جابر زارع و محمد سلم آبادی و ابراهیم سلم آبادی
حنابندان
03:42
6
سرآبی - جابر زارع و محمد سلم آبادی و ابراهیم سلم آبادی
سرآبی
04:16
7
میان راهی - جابر زارع و محمد سلم آبادی و ابراهیم سلم آبادی
میان راهی
03:28
8
باغچه سرا - جابر زارع و محمد سلم آبادی و ابراهیم سلم آبادی
باغچه سرا
06:14
9
عروس کشان - جابر زارع و محمد سلم آبادی و ابراهیم سلم آبادی
عروس کشان
03:48
10
رقص میدانی - جابر زارع و محمد سلم آبادی و ابراهیم سلم آبادی
رقص میدانی
11:11
11
چوب بازی - جابر زارع و محمد سلم آبادی و ابراهیم سلم آبادی
چوب بازی
07:36
12
رقص اصول - جابر زارع و محمد سلم آبادی و ابراهیم سلم آبادی
رقص اصول
05:09
13
مبارک آی کبارک - جابر زارع و محمد سلم آبادی و ابراهیم سلم آبادی
مبارک آی کبارک
03:40
© حوزه هنری
5 از 5 (از مجموع 7 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام