نی نال - علی  حافظی

نی نال

#عنوان
1
رقص دستمال - علی  حافظی
رقص دستمال
05:35
2
جار و سرور داشت - علی  حافظی
جار و سرور داشت
11:12
3
بلال - علی  حافظی
بلال
05:35
4
مقام برگردون - علی  حافظی
مقام برگردون
01:20
5
پاگشون، نانای - علی  حافظی
پاگشون، نانای
03:45
6
یار یار - علی  حافظی
یار یار
06:11
7
چوب بازی - علی  حافظی
چوب بازی
03:30
8
ابوالقاسم خان - علی  حافظی
ابوالقاسم خان
03:09
9
دوالالی - علی  حافظی
دوالالی
04:07
© خانه هنر نی داوود
5 از 5 (از مجموع 9 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام