موسیقی حماسی ایران 20 - موسیقی قشقایی فارس - محمدرضا درویشی

موسیقی حماسی ایران 20 - موسیقی قشقایی فارس

#عنوان
1
سحر آوازی 1 - محمدرضا درویشی
سحر آوازی 1
05:29
2
شاهنامه خوانی 1 - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی 1
04:17
3
گدن آغوز ایل - محمدرضا درویشی
گدن آغوز ایل
05:41
4
جنگنامه (هو) (رقص - اجرای گروهی چوب و ترکه بازی) - محمدرضا درویشی
جنگنامه (هو) (رقص - اجرای گروهی چوب و ترکه بازی)
07:10
5
شاهنامه خوانی 2 - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی 2
04:55
6
خسرو - قشقایی قشقایی - محمدرضا درویشی
خسرو - قشقایی قشقایی
09:01
7
شاهنامه خوانی 3 - رزم رستم و اسفندیار - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی 3 - رزم رستم و اسفندیار
03:26
8
مویه (در شهادت سهراب خان قشقایی توسط نیروهای انگلیسی) - محمدرضا درویشی
مویه (در شهادت سهراب خان قشقایی توسط نیروهای انگلیسی)
06:11
9
شاهنامه خوانی 4 - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی 4
04:47
10
سحر آوازی 2 - محمدرضا درویشی
سحر آوازی 2
05:24
© حوزه هنری
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام