سماع ضربی ها - گروه کامکارها و هوشنگ کامکار

سماع ضربی ها

#عنوان
1
قطعه 1 - گروه کامکارها و هوشنگ کامکار
قطعه 1
07:31
2
قطعه 2 - گروه کامکارها و هوشنگ کامکار
قطعه 2
05:32
3
قطعه 3 - گروه کامکارها و هوشنگ کامکار
قطعه 3
11:12
4
قطعه 4 - گروه کامکارها و هوشنگ کامکار
قطعه 4
05:12
5
قطعه 5 - گروه کامکارها و هوشنگ کامکار
قطعه 5
05:10
6
قطعه 6 - گروه کامکارها و هوشنگ کامکار
قطعه 6
08:57
7
قطعه 7 - گروه کامکارها و هوشنگ کامکار
قطعه 7
09:47
© خانه هنر نی داوود
3.71 از 5 (از مجموع 7 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام