دف و نی - گروه کامکارها و بیژن کامکار و محمد علی کیانی نژاد

دف و نی

#عنوان
1
در هوای بیخودی - گروه کامکارها و بیژن کامکار و محمد علی کیانی نژاد
در هوای بیخودی
04:39
2
نی نوازی - گروه کامکارها و بیژن کامکار و محمد علی کیانی نژاد
نی نوازی
02:18
3
طره ی طرار - گروه کامکارها و بیژن کامکار و محمد علی کیانی نژاد
طره ی طرار
04:16
4
آواز و نی - گروه کامکارها و بیژن کامکار و محمد علی کیانی نژاد
آواز و نی
05:29
5
عیشم مدام است - گروه کامکارها و بیژن کامکار و محمد علی کیانی نژاد
عیشم مدام است
04:50
6
تکنوازی نی - گروه کامکارها و بیژن کامکار و محمد علی کیانی نژاد
تکنوازی نی
00:46
7
دگر باره بشوریدم - گروه کامکارها و بیژن کامکار و محمد علی کیانی نژاد
دگر باره بشوریدم
04:39
8
بی من مرو - گروه کامکارها و بیژن کامکار و محمد علی کیانی نژاد
بی من مرو
03:36
9
نی نوازی - گروه کامکارها و بیژن کامکار و محمد علی کیانی نژاد
نی نوازی
03:48
10
طرب اندر طرب - گروه کامکارها و بیژن کامکار و محمد علی کیانی نژاد
طرب اندر طرب
03:34
11
آواز و نی - گروه کامکارها و بیژن کامکار و محمد علی کیانی نژاد
آواز و نی
03:18
12
اندر میان جان - گروه کامکارها و بیژن کامکار و محمد علی کیانی نژاد
اندر میان جان
05:15
13
آواز و نی - گروه کامکارها و بیژن کامکار و محمد علی کیانی نژاد
آواز و نی
02:36
14
اندر شمار بی دلان - گروه کامکارها و بیژن کامکار و محمد علی کیانی نژاد
اندر شمار بی دلان
05:59
© خانه هنر نی داوود
5 از 5 (از مجموع 14 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام