گلاریژان - گروه کامکارها و بیژن کامکار و علی اکبر مرادی

گلاریژان

#عنوان
1
یه ی لاوه , لاوه - گروه کامکارها و بیژن کامکار و علی اکبر مرادی
یه ی لاوه , لاوه
07:30
2
یه ی دل , مزگانی - گروه کامکارها و بیژن کامکار و علی اکبر مرادی
یه ی دل , مزگانی
07:01
3
وارانه - گروه کامکارها و بیژن کامکار و علی اکبر مرادی
وارانه
07:00
4
خه زانی حوزن - گروه کامکارها و بیژن کامکار و علی اکبر مرادی
خه زانی حوزن
07:41
5
پیری موغان - گروه کامکارها و بیژن کامکار و علی اکبر مرادی
پیری موغان
08:06
6
سودای عیشق - گروه کامکارها و بیژن کامکار و علی اکبر مرادی
سودای عیشق
05:42
7
عیشقی دوست - گروه کامکارها و بیژن کامکار و علی اکبر مرادی
عیشقی دوست
07:33
8
یه ی خوداهاوار - گروه کامکارها و بیژن کامکار و علی اکبر مرادی
یه ی خوداهاوار
08:03
© خانه هنر نی داوود
5 از 5 (از مجموع 13 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام