سلمان سالک

سلمان سالک

25 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
صدای بال ققنوسان - وحید تاج و سلمان سالک
صدای بال ققنوسان
05:14
2
دیلمان (قطعه ای برای تار با همراهی قیچک، ویلنسل و نی، ضربی دشتی، بی کلام) - سلمان سالک و اردشیر کامکار و وحید تاج
دیلمان (قطعه ای برای تار با همراهی قیچک، ویلنسل و نی، ضربی دشتی، بی کلام)
10:13
4
ساز و آواز بیات اصفهان و دشتی - وحید تاج و سلمان سالک
ساز و آواز بیات اصفهان و دشتی
08:26
5
ساز و آواز عشاق و فرود به همایون - وحید تاج و سلمان سالک
ساز و آواز عشاق و فرود به همایون
06:34
هنرمندان مرتبط
شیدا جاهد
شیدا جاهد
102 دنبال کننده
ملیحه  سعیدی
ملیحه سعیدی
185 دنبال کننده
مسعود شعاری
مسعود شعاری
180 دنبال کننده
عبدالحسین مختاباد
عبدالحسین مختاباد
171 دنبال کننده