گوشه های زمان - مازیار کنعانی و علی مبشری و امیر خیری

گوشه های زمان

#عنوان
1
در فتنه ی رستاخیز - مازیار کنعانی و علی مبشری و امیر خیری
در فتنه ی رستاخیز
07:53
2
تکنوازی سه تار - مازیار کنعانی و علی مبشری و امیر خیری
تکنوازی سه تار
03:20
3
نوایی - مازیار کنعانی و علی مبشری و امیر خیری
نوایی
04:06
4
تکنوازی عود - مازیار کنعانی و علی مبشری و امیر خیری
تکنوازی عود
02:47
5
نسیم - مازیار کنعانی و علی مبشری و امیر خیری
نسیم
05:50
6
تکنوازی سه تار - مازیار کنعانی و علی مبشری و امیر خیری
تکنوازی سه تار
04:32
7
گوشه های زمان - مازیار کنعانی و علی مبشری و امیر خیری
گوشه های زمان
04:55
8
دونوازی بداهه، براساس طرح قبلی - مازیار کنعانی و علی مبشری و امیر خیری
دونوازی بداهه، براساس طرح قبلی
05:55
9
بی قرار - مازیار کنعانی و علی مبشری و امیر خیری
بی قرار
04:40
4.89 از 5 (از مجموع 18 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام