درفش کاویانی - شهرام ناظری و فرید الهامی

درفش کاویانی

#عنوان
1
آوا خوانی (بر اساس آواهای باستانی هوره و مور) - شهرام ناظری و فرید الهامی
آوا خوانی (بر اساس آواهای باستانی هوره و مور)
04:34
2
پادشاهی ضحاک - شهرام ناظری و فرید الهامی
پادشاهی ضحاک
05:17
3
تولد فریدون - شهرام ناظری و فرید الهامی
تولد فریدون
03:07
4
تکنوازی تبنور - شهرام ناظری و فرید الهامی
تکنوازی تبنور
01:26
5
ضحاک در جستجوی فریدون (بر اساس مقام مجنونی و شاهنامه خوانی) - شهرام ناظری و فرید الهامی
ضحاک در جستجوی فریدون (بر اساس مقام مجنونی و شاهنامه خوانی)
پیشواز ایرانسل
06:30
6
خروشیدن کاوه دادخواه - شهرام ناظری و فرید الهامی
خروشیدن کاوه دادخواه
04:21
7
کاوه آهنگر (گروه نوازی) - شهرام ناظری و فرید الهامی
کاوه آهنگر (گروه نوازی)
02:49
8
قیام کاوه آهنگر - شهرام ناظری و فرید الهامی
قیام کاوه آهنگر
07:52
9
تکنوازی عود - شهرام ناظری و فرید الهامی
تکنوازی عود
01:44
10
کاوه آهنگر (آوازی) - شهرام ناظری و فرید الهامی
کاوه آهنگر (آوازی)
06:07
11
بر افراشتن درفش کاویانی (ضرب زورخانه و باستانی) - شهرام ناظری و فرید الهامی
بر افراشتن درفش کاویانی (ضرب زورخانه و باستانی)
02:49
12
به بند کشیده شدن ضحاک در کوه دماوند توسط فریدون (نبرد نور و ظلمت) - شهرام ناظری و فرید الهامی
به بند کشیده شدن ضحاک در کوه دماوند توسط فریدون (نبرد نور و ظلمت)
04:11
© ایران گام
4.78 از 5 (از مجموع 27 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام