رقص آشفته - ایرج بسطامی

رقص آشفته

#عنوان
1
تصنیف همه دردم - ایرج بسطامی
تصنیف همه دردم
04:34
2
قطعه رقص آشفته - ایرج بسطامی
قطعه رقص آشفته
پیشواز ایرانسل
02:24
3
تصنیف گلپونه ها - ایرج بسطامی
تصنیف گلپونه ها
پیشواز ایرانسل
08:53
4
قطعه نوشانوش - ایرج بسطامی
قطعه نوشانوش
02:48
5
تصنیف حریر مهتاب - ایرج بسطامی
تصنیف حریر مهتاب
پیشواز ایرانسل
04:58
6
تصنیف شباهنگام - ایرج بسطامی
تصنیف شباهنگام
پیشواز ایرانسل
06:22
7
آواز چهارگاه و فرود به همایون - ایرج بسطامی
آواز چهارگاه و فرود به همایون
09:09
8
تصنیف هستی من - ایرج بسطامی
تصنیف هستی من
پیشواز ایرانسل
06:02
9
تصنیف چه دلها - ایرج بسطامی
تصنیف چه دلها
04:23
10
چه دلها - ایرج بسطامی
چه دلها
03:51
© آواز بیستون
4.94 از 5 (از مجموع 35 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام