مژده بهار - ایرج بسطامی

مژده بهار

#عنوان
1
قطعه قدیمی رنگ اصول - ایرج بسطامی
قطعه قدیمی رنگ اصول
03:17
2
سه تار و آواز - ایرج بسطامی
سه تار و آواز
07:36
3
خزان - ایرج بسطامی
خزان
08:03
4
سنتور و آواز - ایرج بسطامی
سنتور و آواز
07:13
5
قطعه سماع آوا - ایرج بسطامی
قطعه سماع آوا
02:20
6
سنتور و آواز - ایرج بسطامی
سنتور و آواز
04:15
7
تصنبف طالع اگر مدد دهد - ایرج بسطامی
تصنبف طالع اگر مدد دهد
05:03
8
کمانچه و آواز - ایرج بسطامی
کمانچه و آواز
03:16
9
قطعه قدیمی گریلی شستی و هشتری - ایرج بسطامی
قطعه قدیمی گریلی شستی و هشتری
02:09
10
نی و آواز - ایرج بسطامی
نی و آواز
08:05
11
گلعذار - ایرج بسطامی
گلعذار
06:34
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام