افسانه روزگار - سالار عقیلی و مسعود شعاری

افسانه روزگار

#عنوان
1
تکنوازی سه تار 1 - سالار عقیلی و مسعود شعاری
تکنوازی سه تار 1
01:31
2
شب خیال (دشتی) - سالار عقیلی و مسعود شعاری
شب خیال (دشتی)
06:18
3
تکنوازی سه تار 2 - سالار عقیلی و مسعود شعاری
تکنوازی سه تار 2
01:27
4
بسته دام (دشتی) - سالار عقیلی و مسعود شعاری
بسته دام (دشتی)
04:48
5
تکنوازی سه تار 3 - سالار عقیلی و مسعود شعاری
تکنوازی سه تار 3
01:39
6
آتش دل (دشتی) - سالار عقیلی و مسعود شعاری
آتش دل (دشتی)
06:34
7
تکنوازی سه تار 4 - سالار عقیلی و مسعود شعاری
تکنوازی سه تار 4
01:47
8
آتش عشق (بیات ترک) - سالار عقیلی و مسعود شعاری
آتش عشق (بیات ترک)
05:15
9
تکنوازی سه تار 5 - سالار عقیلی و مسعود شعاری
تکنوازی سه تار 5
01:10
10
افسانه عشق (بیات ترک) - سالار عقیلی و مسعود شعاری
افسانه عشق (بیات ترک)
05:13
11
تکنوازی سه تار 6 - سالار عقیلی و مسعود شعاری
تکنوازی سه تار 6
01:37
12
خفته بیدار (ابوعطا) - سالار عقیلی و مسعود شعاری
خفته بیدار (ابوعطا)
07:13
13
تکنوازی سه تار 7 - سالار عقیلی و مسعود شعاری
تکنوازی سه تار 7
01:50
14
بهار دلکش (ابوعطا) - سالار عقیلی و مسعود شعاری
بهار دلکش (ابوعطا)
04:05
15
تکنوازی سه تار 8 - سالار عقیلی و مسعود شعاری
تکنوازی سه تار 8
01:28
16
خاطرپراکنده (اصفهان) - سالار عقیلی و مسعود شعاری
خاطرپراکنده (اصفهان)
05:03
17
تکنوازی سه تار 9 - سالار عقیلی و مسعود شعاری
تکنوازی سه تار 9
01:19
18
شورمستی (اصفهلن) - سالار عقیلی و مسعود شعاری
شورمستی (اصفهلن)
04:10
© حوزه هنری
4.64 از 5 (از مجموع 14 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام