ناصر (پوئم سمفونیک) - محمدرضا علیقلی

ناصر (پوئم سمفونیک)

#عنوان
1
مقدمه - محمدرضا علیقلی
مقدمه
09:27
2
آغاز - محمدرضا علیقلی
آغاز
05:11
3
حیرت - محمدرضا علیقلی
حیرت
04:28
4
دفاع - محمدرضا علیقلی
دفاع
05:21
5
آرامش - محمدرضا علیقلی
آرامش
05:32
6
شهادت - محمدرضا علیقلی
شهادت
04:12
7
پیروزی - محمدرضا علیقلی
پیروزی
05:15
8
پایان - محمدرضا علیقلی
پایان
04:40
4 از 5 (از مجموع 8 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام