جُز عِشق نَدارم هُنری - گروه موسیقی نغمه گردان

جُز عِشق نَدارم هُنری

#عنوان
1
جَرَس - گروه موسیقی نغمه گردان
جَرَس
02:14
2
مقدمه - گروه موسیقی نغمه گردان
مقدمه
01:58
3
تصنیف《هنرِ عشق》؛ شعر از محیطِ قُمی - گروه موسیقی نغمه گردان
تصنیف《هنرِ عشق》؛ شعر از محیطِ قُمی
03:46
4
تکنوازی تار - گروه موسیقی نغمه گردان
تکنوازی تار
03:09
5
تصنیف《مجنونِ رُسوا》؛ شعر از وحیدرضا بوربور - گروه موسیقی نغمه گردان
تصنیف《مجنونِ رُسوا》؛ شعر از وحیدرضا بوربور
04:49
6
نوروز عرب ؛ برگرفته از ردیف موسیقی دستگاهی - گروه موسیقی نغمه گردان
نوروز عرب ؛ برگرفته از ردیف موسیقی دستگاهی
01:53
7
عود و آواز ؛ شعر از رهی معیری - گروه موسیقی نغمه گردان
عود و آواز ؛ شعر از رهی معیری
03:43
8
چهار مضراب - گروه موسیقی نغمه گردان
چهار مضراب
04:54
9
《نگارینا ...》؛ شعر از باباطاهر - گروه موسیقی نغمه گردان
《نگارینا ...》؛ شعر از باباطاهر
04:02
10
ماوراءالنهر ؛ برگرفته از ردیف موسیقی دستگاهی - گروه موسیقی نغمه گردان
ماوراءالنهر ؛ برگرفته از ردیف موسیقی دستگاهی
02:19
11
تصنیف《دلی یا دلبری》؛ شعر از عراقی - گروه موسیقی نغمه گردان
تصنیف《دلی یا دلبری》؛ شعر از عراقی
07:28
12
کمانچه، تار و آواز ؛ شعر از باباطاهر - گروه موسیقی نغمه گردان
کمانچه، تار و آواز ؛ شعر از باباطاهر
04:00
13
تصنیف《ساقیِ مستان》؛ کلام از علیرضا پاک نیا - گروه موسیقی نغمه گردان
تصنیف《ساقیِ مستان》؛ کلام از علیرضا پاک نیا
04:25
14
تصنیف《به یاد تو》؛ کلام از تورج نگهبان - گروه موسیقی نغمه گردان
تصنیف《به یاد تو》؛ کلام از تورج نگهبان
07:14
© حوزه هنری
4.78 از 5 (از مجموع 9 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام